Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Domek

+48 (32) 616 40 59

Zajęcia rytmiczno-wokalne

nutyZajęcia rytmiczno – taneczne z elementami kształcenia słuchu, muzykoterapii i choreoterapii

  • Zajęcia prowadzone są przy akompaniamencie pianina i gitary oraz z wykorzystaniem różnorodnych utworów muzycznych
  • Szeroka gama rekwizytów oraz instrumentów
  • Elementy kształcenia słuchu i umuzykalnienia
  • Elementy muzykoterapii i choreoterapii
  • Elementy tańców: taniec towarzyski, balet, taniec ludowy, tańce świata
  • Piosenka
  • Zabawy i ćwiczenia przy muzyce

Zajęcia mają na celu umuzykalnienie dzieci, a także ich rozwój w zakresie koordynacji ruchowej, orientacji w przestrzeni, wyobraźni muzycznej, inwencji twórczej, estetyki ruchu, współpracy w grupie czy poczucia rytmu.  Pozwalają na wyłapanie szczególnych zdolności dzieci i ich rozwój w późniejszych latach nauki.

Wróć do „O nas”