Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Domek

+48 (32) 616 40 59

Zajęcia logopedyczne

Ze względu na powiększający się problem z prawidłową wymową u dzieci prowadzimy grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zaburzenia mowy mogą mieć negatywny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i rozwój kontaktów społecznych. Skutkują także problemami w nauce czytania i pisania. Aby temu zapobiec diagnozujemy wszelkie nieprawidłowości mowy i prowadzimy terapię. W zależności od potrzeb proponujemy szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych oraz mini wykłady dla rodziców (np. o mowie dziecka w wieku przedszkolnym, jak rodzice mogą wspomagać rozwój mowy dziecka, o metodach stymulacji słuchowej wspomagających rozwój
mowy i inne wg potrzeb).

Wróć do „O nas”