Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Domek

+48 (32) 616 40 59

Warsztaty teatralne „W świecie baśni”

images

Zapraszamy do zaczarowanego świata baśni, gdzie dzieci znajdą się w wyjątkowej rzeczywistości,w której wszystko może się zdarzyć.

Dziecko odczuwa silna potrzebę fikcji i fantastyki, mocno przeżywa wartości moralne, takie jak dobro i zło. Na zajęciach teatralnych dziecko obcuje z literatura -klasyką dziecięca i tekstami współczesnymi. Drama jest sposobem poznawania świata za pomocą działania. Opiera się na naturalnej skłonności dzieci do naśladownictwa i zabawy.

Dzięki dramie można zmienić złe nawyki w zachowaniu dzieci oraz uwrażliwić  je na problemy otaczającego świata. Uczestnictwo w tego rodzaju zabawach rozbudza w naszych małych
aktorach wiarę we własne siły oraz rozwija samodzielność w myśleniu i kreatywność.

Wróć do „O nas”