Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Domek

+48 (32) 616 40 59

Grupowe zajęcia logopedyczne

logopeda

Dbając o prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy zajęcia o charakterze profilaktyki logopedycznej oraz grupową terapię zaburzeń wymowy w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Zajęcia to gry i zabawy logopedyczne i logorytmiczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, aktywizujące procesy mowy, przyczyniające się do rozwoju społecznego dzieci biorących w nich udział.

W trakcie tych gier i zabaw prowadzone są następujące ćwiczenia stymulujące rozwój mowy:

  • ćwiczenia słuchowe uwrażliwiające na cechy dźwięków, poczucie rytmu, melodii, kształtujące słuch fonematyczny,
  • ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne,
  • ćwiczenia właściwego żucia i połykania,
  • ćwiczenia usprawniające narządy mowy (gimnastyka buzi i języka),
  • ćwiczenia i zabawy rozwijające kompetencje językowe (zwiększanie zasobu słownictwa, budowanie zdań poprawnych gramatycznie),
  • ćwiczenia wyraźnego mówienia.

Program ćwiczeń i zabaw jest skorelowany z celami wychowania przedszkolnego.
Przygotowujemy materiały i pomoce potrzebne do zajęć.

Wróć do „O nas”