Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Domek

+48 (32) 616 40 59

Balet dla maluszka

baletZajęcia te opierają się na podstawowych elementach tańca klasycznego. Podczas nauki przeplatanej licznymi zabawami dzieci uczą się elementarnych zasad baletowych. Głównym celem jest rozwój u dziecka nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz prawidłowych nawyków ruchowych. Na zajęciach tworzona jest choreografia, którą dzieci mogą  z dumą zaprezentować pod koniec roku przedszkolnego.

Czas trwania zajęć: 30 min.
1 lub 2 x w tygodniu

Wróć do „O nas”